پاورپوینت کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن

خلاصه کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن,دانلود کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن,کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن,نکات کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن
دانلود پاورپوینت کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب كاربرد فن آوري‌ هاي جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن،در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مباني و شرايط تاريخي و اجتماعي فن آوري آموزشيفن آوري:ديد سنتيديد جديد رسانه‌ها و فن آوري آموزشيتعريف رسانه‌هاتعريف فن آوري (تكنولوژي)فن آوري آموزشيويژگي فن آوري آموزشيتعريف فن آوري تدريسجايگاه فن آوري در آموزش و پرورش فن آوري از نگاه کي بولترتكامل فن آوري هاي رايانه‌ايسير تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- ديروزتكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- امروزاثرات استفاده از رايانه و فناوري د رمدارس:از نظر الن كالينز:1- تغيير از آموزش کل کلاس به آموزش گروه هاي کوچکتر 2- تغيير روش معلم از سخنراني‌کردن به مربي‌گري 3- تغيير از کارکردن بيشتر با دانش آموزان قوي در کلاس به صرف زمان بيشتر در کمک به دانش آموزان ضعيف 4- تغيير در جهت دخالت دادن بيشتر دانش آموزان در امر يادگيري خود5- تغيير در جهت ارزش‌يابي بر اساس محصول و بازده 6- تغيير از حالت رقابت در کلاس به حالت همکاري و مشارکت بيشتر 7- تغيير از يادگيري اطلاعات و محتواي يکسان به وسيله همه دانش آموزان به يادگيري مطالب متفاوت و مطابق با نيازهاي دانش ‌موزان و  با سرعت هاي متفاوت 8- حرکت از تفکر گفتاري به سوي ادغام مواد ديداري همراه با تفکر گفتاري تكامل فن آوري هاي رايانه‌اي- فردافصل دوم: طراحي فرصت هاي يادگيريمدل كارآيي يا توليد كارآمدترنظر تورندايک در کتاب اصول يادگيريفردريک تيلور4 عنصر اصلی کارایی از نظر یکی از متخصصان کارایی:الف: داشتن اهداف مشخص و واضح ب: داشتن سازماندهي دقيق براي تحقق اهداف ج: داشتن وسايل لازم براي رسيدن به اهدافد: داشتن مدير اجرايي قابل براي هدايت کل جريان كارآيي و الگوي طراحي تجارب يادگيريالگوهاي مختلف طراحي آموزشي مبتني بر روش کارآيي: 1- روش آموزش  برنامه‌اي  اسکينر2- هدف هاي رفتارآموزشي  ميگر:نظر رابرت ميگرچهار مرحله در فرآيند طراحي آموزشي:تجزيه و تحليلتوسعه وتوليداجرااصلاح3- يادگيري در حد  تسلط  مداس نظر طراحان روش يادگيري در حد تسلط نظر بلوم درباره يادگيري در حد تسلطروش يادگيري در حد تسلط بلومراهبردهايي جهت  فراهم‌آوردن  شرايط  يادگيري  در حد تسلط از نظر بلوماستفاده از معلمان خصوصي و همين طوريادگيري و مطالعه در گروه هاي کوچکتر مربيگري به وسيله همکلاسان (peer tutoring)آموزش برنامه اي آموزش با استفاده از مواد سمعي بصري و بازي ها 4- هيستينگز و بلوم5- شرايط يادگيري گانيهسيستم يادگيري يكپارچهانتقاد از مدل كارايييادگيري در خارج از مدرسه و در مدرسهتمايز يادگيري در مدرسه از يادگيري در موقعيت هاي اجتماعي خارج از مدرسه از نظر رزنيك:1- يادگيري در مدرسه بر اساس شناخت فردي است در حالي که خارج از مدرسه بر پايه شناخت مشترک بنا مي‌شود .2- يادگيري در مدرسه بر پايه فعاليت ذهني محض استوار است، در حالي که در محيط هاي باز اجتماعي  به دستکاري در ابزار بستگي دارد.3)  يادگيري در مدرسه بر اساس دستکاري علائم صورت مي‌گيرد، در حالي که در موقعيت‌هاي باز اجتماعي بر استدلال تکيه دارد.4) يادگيري در مدرسه به يادگيري عمومي تکيه دارد، در حالي که در موقعيت‌هاي باز اجتماعي بر توانايي‌هاي خاص يک موقعيت متمرکز است يادگيري از نظر ساخت‌گرايانچهار اصل ساخت گرايي:1) معرفت و دانش به ساختار‌هاي گذشته انسان بستگي دارد .2) ساختارهاي فکري از راه سيستم‌هاي درون‌سازي و برون‌سازي انجام مي‌گيرد.3) يادگيري فرآيند ارگانيک تشکل‌يافته نوآوري و خلاقيت استريال نه فرآيند مکانيکي و جمع‌آوري و انباشتن علم و معرفت يا فقط انباشتن حقايق براي هم. 4) 
يادگيري  معنا‌دار از طريق کنش و حل برخوردهاي شناختي اتفاق مي افتد که
سبب باطل شدن ادراکات سطح پايين ترو غير کامل قبلي ما مي شود . اصول ساختگرايي:فراهم ‌ساختن امكانات براي يادگيرندگا :تجربه فرضيه سازي و پيش بيني کردندستکاري اشيا و اطلاعاتجستجوي پاسخ هاتصور کردن رسيدگي بررسي کردن و نوع آوري به منظور ساختن علم و معرفت  متخصصان
آموزشي، طراحي تجارب يادگيري را بر اساس ديدگاه ساخت گرايي بر پايه پنج
اصل آموزشي  بنا کرده‌اند که بروکس و بروکس اين اصول را چنين مشخص نموده
اند:1- مطرح كردن مشكلات مربوط به دانش‌آموزان2- سازماندهي يادگيري در حول و حوش مفاهيم اصلي3- جويا‌شدن نظر دانش‌آموزان و ارزش‌دادن به آن4- وفق‌دادن برنامه درسي به منظور عنوان‌كردن فرضيات و حدسيات دانش‌آموزانيادگيري از نظر متخصصان آموزشياستفاده از فن آوري هاي الكترونيكيروشي ديگر براي طراحي فرصت هاي آموزشيالگوي طراحي فرصت هاي يادگيريپايه‌هاي يادگيريانتخاب ابزار مناسبانتخاب فعاليت هاي مناسبارزشيابي و محيط هاي يادگيري فصل سوم: كاربردهاي رايانه در آموزش و يادگيريرايانه در آموزش و پرورش:طبقه‌بندي اوليه: نرم‌افزارهاي رايانه‌اي:1- آموزش با كمك رايانه (CAI) 2- آموزش با مديريت رايانه (CMI)طبقه‌بندي جديد:استفاده كاركردي  رايانه در آموزش و پرورش:1- مديريت2- آموزش و يادگيري3- پژوهش عمل‌نگرنمونه‌هاي كاربرد رايانه در آموزش و پرورشساختن علممشكل‌گشايييادگيري و تأليف برنامه‌هاي چند‌رسانه‌ايپژوهش عمل‌گرفصل چهارم: نگاهي به ابزار رايانهسخت افزار:نمايشگر (monitor)صفحه کليد (keyboard)ماوس (mouse)دسته بازي (joystick )چاپگر (printer) ديسک‌ران (Disk drive)فرآيندهاي درگير در سيستم رايانهسه فرآيند اصلي سيستم هاي رايانه اي:ورود (input): فرآيند واردكردن داده ها به رايانهعمل
(operation):   فرآيند دستكاري داده‌ها با روشي از پيش‌ تعيين‌شده به
وسيله واحد پردازش مركزي (central processing unit = CPU) تحت كنترل يك
برنامهخروج (output): فرآيندي است جهت بازپس‌گرفتن اطلاعات پس از اتمام كار cpuشكل فرآيندهاي درگير در سيستم رايانهوسايل جانبي مورد استفاده در فرآيند  (ورود):سخت‌افزارهايي جهت وارد‌نمودن داده‌ها به درون رايانه از طريق لمس‌كردن، صدا، تصوير، يا راههاي الكترونيكيصفحه کليد ماوس گوي ردگيري  (track ball)صفحه ردگير (track pad)دوربين هاي ديجيتالي پويشگر نوري تخته‌هاي رسم‌گرافيکيابزار ورودي صوتيدستگاه مودمدورنويسسخت افزارهاي مورد استفاده در فرآيند عمل:واحد پردازش مرکزي (cpu)حافظه داخلي (اصلي) (internal memory)حافظه داخلي RAM (random – access Memory)   حافظه داخلي  ROM (read-only Memory)حافظه خارجي (بيروني) (external memory)وسايل جنبي مورد استفاده در فرآيند خروج واسط کاربر ( ارتباط واسط) فصل پنجم: كاربردهاي اوليه رايانهكاربردهاي واژه‌پرداز‌ها:استفاده‌ معلمان استفاده‌هاي آموزشي تمرين هايي كه دانش‌آموزان با استفاده از واژه‌پرداز مي‌توانند انجام دهند:جاي خالي را پر كردنفعاليت هاي كامل كردنفعاليت هاي تجديدنظر فعاليت هاي پيش از نوشتنبرنامه‌هاي گرافيكي استفاده از گرافيك هاي رايانه اي ابزار توليد گرافيك هاي رايانه‌اي راههاي توليد تصاوير و گرافيك هاي رايانه‌اي:1- استفاده از نرم افزارهاي توليد گرافيك 2-
وارد كردن تصاوير از قبل تهيه شده به رايانه از طريق سخت افزارهاي متعددي
كه به رايانه متصل مي شود؛ مانند ديسك نوري (CD-ROM) دوربينهاي ديجيتال و
پويشگر (scanner) براي خواندن تصاوير، وارد كردن آن ها به رايانه و ايجاد
انواع تغييرات در خصوصيات آن ها برنامه‌هاي گرافيكي متعددي وجود دارد.انواع برنامه‌هاي رايانه‌اي گرافيكي:1-  برنامه‌هاي نقاشي (paint programs)2- برنامه‌هاي ترسيمي (draw programs)3- برنامه هاي نمايشي (presentation programs) 4- تصاوير برشي (clip art)وارد كردن تصاوير چاپي به رايانه يا خواندن آن هابرگه‌هاي گستردهاستفاده از برگه‌هاي گستردهكاربردهاي برگه‌هاي گسترده:استفاده معلماستفاده‌هاي آموزشي توليد نمودار با استفاده از برگه گستردهبانك هاي اطلاعاتياستفاده از بانك هاي اطلاعاتيطراحي‌نمودن فايل، تغيير اطلاعات و تهيه گزارشكاربردهاي بانك‌اطلاعاتي:استفاده‌هاي معلمجهت نگهداري اطلاعاتتوليد بانك سؤال و …استفاده‌هاي آموزشيتوليد بانك‌اطلاعاتيجستجوي اطلاعات به وسيله دانش‌آموزانفصل ششم:كاربردهاي رايانه‌اي از راه دور: اينترنتمنشأ اينترنتمزاياي استفاده از اينترنتمنابع موجود در اينترنت:(Email) پست الکترونيکي کنفرانس‌هاي الکترونيکي (electronic conferences)بانک‌هاي اطلاعاتيخدمات  فهرستي (Listservs) بانكهاي اطلاعاتي و …نمونه‌هاي  بانكهاي اطلاعاتي :بانك
اطلاعاتي The eisenhower national clearing-house(enc)for mathematics 
and science دانشگاه اوهايو است و هدف آن بهبود دسترسي به جديدترين مطالب
در زمينه رياضيات است. بانك اطلاعاتي Educational resources information center(ERIC)  دسترسي
به مجموعه وسيعي از آثار نوشته ها و تحقيقات و بررسي‌هاي  مربوط به آموزش و
پرورش، آرشيوهاي خدمات فهرستي و مواد موجود دربعضي از کتابخانه‌هاي 
الکترونيکي پروتکل انتقال فايل(FTP)  شبکه جهاني وببرنامه گشت وبنشاني‌ياب يکنواخت منابع بر روي وبماشين‌هاي جستجو:1- فهرست های راهنما يا کاتالوگهای تنظيم‌شده بر اساس موضوع2- ماشين جستجوی واقعی که محتوای سايتهای وب را فهرست می‌کند.طراحي صفحه وبکنترل دسترسي به اينترنتفصل هفتم: چندرسانه‌اي‌هاي رايانه‌ايچند رسانه اي‌هاچند رسانه اي ها:‌ فوق منتها و فوق رسانه هاچند رسانه اي هاي ديجيتال :برنامه هاي نسبتاً  جديد كه به استفاده كننده رايانه امكان مي دهد تا منابع آموزشي بسياري را با هم ادغام و كنترل كند .توانايي در شبكه‌اي‌كردن منابع اطلاعاتيامكان دسترسي آسان يادگيرنده به منابع تحت شبكه.سخت افزارهاي مورد استفاده براي چند رسانه اي ها وسايل و ابزارهاي نمايشگرهادستگاه‌هاي ذخيره نوري:علل پيدايش اين فناوري:گسترش چندرسانه‌اي‌ها به دليل پيشرفت‌ در زمينه ذخيره ليزري داده‌ها نياز به حافظه خارجي عظيم به دليل حجم بالاي اطلاعات ديجيتاليجوابگو نبودن ديسك‌هاي نرم قديمي و ديسك‌هاي سخت امروزينحوه ذخيره و خواندن داده‌ها روي ديسكذخيره داده‌ها:1. اشعه ي ليزر با دقت فراوان فرورفتگي ها و سطوح صاف را كه در يك طرف ديسك نوري است از زير ديسك مي خواند . 2. داده ها ، در حقيقت، از طريق اختلاف بين فرورفتگي ها و سطوح مسطح روي ديسك نوري به صورت ديجيتال ضبط مي شود.خواندن داده‌ها:1. در اين سيستم‌ها دستگاه پخش يا خواندن ديسك نوري از اشعه ليزري براي تشخيص فرورفتگي‌ها استفاده مي‌كند.2. داده‌ها را به اطلاعات اصلي رمزخواني مي‌كند تا برروي نمايشگر نشان‌داده‌شود يا به صورت نسخه سخت چاپ گرددديسك‌هاي ويدئويي فن Hوري رو به افولديسك‌هاي فشرده صداديسك فشرده عكسديسك‌هاي ديجيتال چندكاربردي يا DVDتفاوت با ديسك فشردهاشكال توليد:يك‌بار ضبطچندبار ضبط يكطرفه يا دوطرفهيك لايه‌اي يا دو لايه‌ايكاربرد سخت افزارهاي چندرسانه‌اي در آموزشويژگي‌هاي ديسك فشرده:بسيار دقيق و بادواماز نظر هزينه مقرون‌ به صرفهزمان جستجو بين يك تا سه ثانيهكاربردهاي ديسك‌هاي يكبار نوشتني:جستجو در كتابخانه و استفاده در كلاس درسذخيره نشريات با تيراژ پايينكاتالوگ‌هاي در دست عمومبايگا‌ني‌هاي كتابخانهبرنامه‌هاي رايانه‌اي، منابع مرجعي، كتاب‌هاي داستان، فهرست‌ها و خلاصه‌هاابزار تأليف چند رسانه اي‌ها ابزارهاي جمع‌آوري و توليد بالقوه اطلاعات:دوربين‌هاي فيلم‌برداريدوربين‌هاي عكاسي ديجيتالپويشگرهاي نوريدستگاه‌هاي پخش ديسك‌هاي فشردهدستگاه‌هاي پخش ويدنو و ويدئوهاي ليزريبرنامه هاي نمايشي روميزيبرنامه‌هاي رايانه‌اي نمايشي:1- ديد تك‌اسلايدي2- ديد رئوس مطالب3- ديد ترتيب‌بندي اسلايدها4- ديد يادداشتيابزار تاليف فوق رسانه‌هاابزار تأليف و ويرايش صفحات وبكاربرد ابزار تاليف چند رسانه اي ها در آموزشحقيقت مجازيتجربه حقيقت مجازيچگونگي ايجاد توهمحقيقت مجازي و ارتباطسه ويژگي ارتباطي در حقيقت مجازيابزار تأليف حقيقت مجازيبرنامه‌هاي توليدكاربردهاي حقيقت مجازي در آموزشفصل هشتم: ابزارهاي مكالمه‌اي ارتباط از راه دورمقدمهارتباطات همزماناستفاده از كنفرانس‌هاي همزمان به‌عنوان ابزار فكرياستفاده از كنفرانس همزمان در كلاس درسارتباطات غير همزمانپست الكترونيكيتابلوهاي اعلانات الكترونيكي كنفرانس‌هاي  رايانه ايکنفرانسهای رايانه‌ای از نظر فناوری به سه شيوه انجام می‌گيرداستفاده از كنفرانس‌هاي غيرهمزمان به عنوان ابزار فكرياستفاده از كنفرانس هاي غيرهمزمان در كلاس درس

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن دانلود کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن نکات کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن خلاصه کتاب كاربرد فناوريهای جديد در آموزش دكتر شهناز ذوفن

 • تحقيق تاریخچه گرافیک

  تاریخچه گرافیک,تاریخچه گرافیک pdf,تاریخچه گرافیک ایران,تاریخچه گرافیک جهان,تاریخچه گرافیک در ایران,تاریخچه گرافیک در جهان,تاریخچه گرافیک کامپیوتری,تاریخچه گرافیک متحرک,تاریخچه گرافیک محیطی,تاریخچه گرافیک محیطی در ایران دانلود تحقيق تاریخچه گرافیک دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد تاریخچه گرافیک،در قالب word و در 33…

 • پاورپوینت کتاب آشنايي با ادبيات معاصر ايران هرمز رحيميان

  آشنايي با ادبيات معاصر ايران,آشنايي با ادبيات معاصر ايران ,پاورپوینت آشنايي با ادبيات معاصر ايران,خلاصه آشنايي با ادبيات معاصر ايران,دانلود آشنايي با ادبيات معاصر ايران,کتاب آشنايي با ادبيات معاصر ايران,نمونه سوال آشنايي با ادبيات معاصر ايران دانلود پاورپوینت کتاب آشنايي…

 • تحقیق طرح ریزی توزیع نیازمندی ها

  پاورپوینت طرح ریزی توزیع نیازمندی ها,تحقیق در موردطرح ریزی توزیع نیازمندی ها,تحقیق طرح ریزی توزیع نیازمندی ها,دانلود تحقیق در مورد طرح ریزی توزیع نیازمندی ها,دانلود تحقیق طرح ریزی توزیع نیازمندی ها,دانلود مقاله طرح ری,طرح ریزی توزیع نیازمندی ها تحقیق طرح…

 • تحقیق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان

  پایان نامه پیرامون تكليف شب,پروژه تكليف شب,تحقیق تكليف شب,تحقیق در مورد تكليف شب,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی تكليف شب,دانلود تحقیق تكليف شب,مقاله تكليف شب تحقیق اثرات تكليف شب براي دانش آموزان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه:تكليف همواره به عنوان…

 • بررسی امكان تغییر مكانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش جهت بالا بردن دقت ماشین

  امکان تغییر مکانیسم ساپورت عرضی,بررسی امكان تغییر مكانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش جهت بالا بردن دقت ماشین,تغییر مكانیسم ساپورت,تغییر مكانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش,ساپورت عرضی دستگاه تراش,مكانیسم ساپورت عرضی,مكانیسم ساپورت عرضی دستگاه تراش دانلود بررسی امكان تغییر مكانیسم ساپورت عرضی…

 • پاورپوینت کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري دانشگاه

  تاريخ عقايد سياسي,جزو تاريخ عقايد سياسي,خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي,دانشگاه ,دانل,دانلود جزو تاريخ عقايد سياسي,دانلود خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي,دانلود رایگان خلاصه کتاب تاريخ عقايد سياسي,دانلود کتاب تاريخ عقايد سياسي,رشته مدیریت پاورپوینت کتاب تاريخ عقايد سياسي تالیف دكتر ابوالقاسم طاهري…

 • تحقیق بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

  بررسي قانون ضد تروريسم,بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان,پایان نامه قانون ضد تروريسم,تحقیق بررسي قانون ضد تروريسم,تحقیق در مورد قانون ضد تروريسم,تحقیق قانون ضد تروريسم,مقاله بررسي قانون ضد تروريسم,مقاله قانون ضد تروريسم دانلود تحقیق بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان دانلود فایل…

 • پاورپوینت تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی

  انواع غذای سالم برای کودکان,اولین غذایی که به کودک میدهیم,تحقیق درباره تغذیه کودکان,تغذیه سالم کودک یک ساله,تغذیه کودک بعد از شش ماهگی,تغذیه نوزاد تازه متولد شده,تنوع غذای کودک,روش تغذیه کودک پاورپوینت تغذيه کودک از 6 تا 24 ماهگی رفتن به…

 • پروژه نظریه های مکان یابی تحلیل و بررسی مکانی فرهنگسرای خلیج فارس در خرمشهر

  پروژه نظریه های مکان یابی,پروژه نظریه های مکان یابی رایگان,تحقیق تحلیل مکانی فرهنگسرای خلیج فارس,تحقیق فرهنگسرای خلیج فارس در خرمشهر,تحلیل مکانی فرهنگسرای خلیج فارس,دانلود پروژه نظریه های مکان یابی,فرهنگسرای خلیج فارس در خرمشهر دانلود پروژه نظریه های مکان یابی تحلیل…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان فردوس

  استان خرا,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فردوس,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فردوس,شیپ فایل سازندهای شهرستان فردوس,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان فردوس,نقشه زمین شناسی شهرستان فردوس,نقشه سازندهای شهرستان فردوس,نقشه لیتولوژی شهرستان فردوس دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان فردوس دانلود فایل دانلود شیپ…